Tossavaisten suku

Olen tutkinut monia Tossavaisten sukuhaaroja perinteisen sukututkimuksen avulla sekä vienyt eteenpäin Tossavaisten isälinjojen DNA-testausta. Minulla on ollut virallisempi rooli vuodesta 2017 lähtien Tossavaisten Sukuseurassa hallituksen sukututkimuksesta vastaava.

Sukuhaarat

Tossavaisten varhaisin tunnettu asuinpaikka 1540-luvulla on Pieksämäellä (entisen Jäppilän kunnan alueella) Syvänsi-järvellä sijaitseva Tossavalansaari (muodostaa nykyisin niemen). Tossavaisten kantaisänä pidetään Heikki Tossavaista, joka nimi ilmeisesti löytyy vain perimätiedosta ja Heikinmäen paikannimestä.

Tossavaisten tunnettuja elossa olevia sukuhaaroja ovat ainakin:

Rautalammin Kerkonkoskella on asunut 1700-luvulla myös toinen erillinen Tossavaisten sukuhaara. Tämä sukuhaara on kuollut isälinjassa.

Lisäksi pohjoisempana on Oulun ja Tornion seuduilla on asunut Tossavaisia tai Tossava-nimisiä. Heidän yhteydestä Savon ja Karjalassa asuviin Tossavaisiin ei ole tietoa.

Tossavaisia on myös muuttanut metsäsuomalaisiksi Ruotsi-Norjan alueelle 1600-luvun alkupuolella ja sieltä edelleen Uuden Ruotsin alueelle Yhdysvaltoihin, nykyisen Delawaren osavaltion alueelle.

Sukukirjan Henkilöhakemisto

Tossavaisia Tossavalansaaresta [1] -sukukirja koostuu pääosin henkilökaavioista ja noin puolet kirjan henkilöistä on lisäksi mainittu tarkemmin perhetauluissa. Suurena sukukirjan puutteena on ollut henkilöhakemiston puute. Tämä on vaikeuttanut tietojen etsintää kirjasta, etenkin sukuseuralle tulevien kyselyjen näkökulmasta.

Projekti on edennyt sukukirjan sisällön läpikäynnin sivutuotteena. Olen kirjoittanut tietojen syöttöön ohjelman Python-kielellä ja tiedot on tallennettu PostgreSQL-tietokantaan. Olen kirjannut tähän mennessä (toukokuu 2021) kolmasosan kirjassa mainitusta noin 5 000 henkilöstä.

Sukukirjan tietojen päivitys ja korjaus

Tossavaisia Tossavalansaaresta [1] -sukukirjan sisällössä on havaittu puuttuvan monia sukuhaaroja sekä sisältöön on tullut 30 vuoden aikana paljon päivityksiä. Lisäksi kirjassa olevien perheiden tietoja on tarkistettu ja korjattu. Tänä päivänä työtä ovat nopeuttaneet erilaiset tietokannat, puhtaaksikirjoitetut aineistot sekä hakemistoidut arkistomateriaalit sekä joukkoistuspalvelut kuten Geni.

geneettinen sukututkimus

Geneettinen sukututkimus yhdistää DNA-testauksen perinteisen sukututkimuksen kanssa. Sukunimi on periytynyt usemmiten isältä, joten sukujen tutkimuksessa käytetään lähinnä erityisiä isälinjan DNA-testejä (Y-DNA).

Tähän mennessä saatujen tulosten perusteella DNA-testit ovat vahvistaneet, että Tossavaiset sukuna on aika yhtenäinen. Poikkeuksena tuloksissa ovat ainoastaan metsäsuomalaisiksi Ruotsi–Norjaan sekä myöhemmin Yhdysvaltoihin muuttaneet Tossavaiset. Heidän isälinja on jossain kohti katkennut tai he ovat ottaneet sukunimen talon mukaan.

Lisää vapaaehtoisia testattuja tarvitaan vielä, jotta jokaisesta sukuhaarasta saadaan ainakin muutama näyte. Testit auttavat selventämään jo olemassa olevia näytteitä sekä varmistamaan yhteydet erillisiin sukulinjoihin, joita ei ole saatu kytkettyä "pääsukuun" perinteisen sukututkimuksen avulla. Sukuseuran rahalliset resurssit ovat niukat, joten projekti etenee vapaaehtoisvoimin.

Viitteet