Geneettinen sukututkimus

Geneettinen sukututkimus yhdistää DNA-testauksen perinteisen sukututkimuksen kanssa. DNA-testit voidaan jaotella kolmeen pääryhmään: (etä)serkkutestit, isälinjan testit ja äitilinjan testit. Serkkutesteissä (eli autosomaalitesteissä) vertaillaan perimää toisiin testattuihin kaikista kromosomeista otetuista näytteistä.

Sukunimi on periytynyt usemmiten isältä, joten sukujen tutkimuksessa käytetään lähinnä erityisiä isälinjan DNA-testejä (Y-DNA).